بازسازی سالن آمفی تئاتر و سالن همایش و سینما

  • در هنگام بازسازی آمفی تئاتر می بایست به چه نکاتی توجه کرد؟
  • آیا برای بازسازی سالن سینما نیاز به دریافت مجوز داریم؟